Groep 5

Groep 5

Schooljaar 2018-2019

Fijn dat u een kijkje komt nemen in onze groep.

We zijn dit jaar gestart met 19 kinderen in groep 5.

Op maandag en dinsdag staat juf Geronne Klopstra voor de klas en de andere dagen juf Ina Reininga.

We gymmen op dinsdag en vrijdag. Meisjes met (half)lang haar doen hun haar in een start om ongelukken te voorkomen. Ook mogen de kinderen geen sieraden om. Tevens raden we gymschoenen aan, maar dit is niet verplicht. Na de les wassen we onze handen en voeten, natuurlijk mag je ook douchen. Een handdoek meenemen is dus heel handig.

Op woensdag kijken we ons huiswerk gezamenlijk na en krijgen we nieuw huiswerk mee. Als het huiswerk niet gemaakt is, wordt het na schooltijd ingehaald. 

Met elkaar proberen we er een leuk, leerzaam en gezellig jaar van te maken.Mocht u vragen of opmerkingen hebben, loop dan gerust even de school binnen, bij voorkeur na schooltijd om 14.30 uur. 

 

 

Info-avond oktober 2019

Basisvaardigheden:

-spelling en taalà Taal op maat.

-begr. lezen: 2x p/wà Blits en beter bijleren. Wat is begr. lezen? Woordenschat, goede leesvaardigheid en werkhouding.

-rekenenà tafels dit jaar automatiseren in groep 5 en in groep 6 herhalen.. Cijferend rekenen dit jaar aanleren (gr. 6). We rekenen op de chromebooks. Hiermee kunnen we direct ingrijpen als iets niet begrepen wordt.

-techn. Lezen: Estafette en stillezen

-Zaakvakken: aardrijkskunde-topo van Nederland, gesch, natuur en techniek en  verkeer

-Kiva & rots en water, godsdienstige vorming: 3 verhalen per week/zingen.

-Creavakken: in workshopvorm 1x per 3 weken een ander vormingsgebied. Steeds keuze uit 3 opdrachten.

Structuur: iedere les via het  effectieve directe instructiemodel: gezamenlijke start, voorkennis ophalen, wat weet je er al van?, doel v.d. les, uitleg en hebben we ons doel gehaald? Wisbordjes,beurtenstokjes,  iedereen actief.

Zorg: verlengde instructie, zo nodig extra huiswerk, alles in overleg met ouders. Kinderen die minder oefening nodig hebben krijgen ander uitdagend materiaal erbij, kinderen die extra oefening nodig hebben trainen extra en begeleiding in de klas of d.m.v. huiswerk.

Zorggesprekken met ouders van l.l. die verl. instr. krijgen. 1e ronde in november.

Laatste rapportgesprekken in juli: met l.l. erbij, i.v.m. 1e advies VO (gr. 6).

Verschil met lagere groepen:

Meer eigen verantwoordelijkheid dragen, zelf aan dingen denken en zorgen dat je spullen goed voor elkaar zijn. Om dit te leren hebben ze de hulp van de ouders nodig.

Huiswerk: Leertoetsen staan op de agenda van de site voor groep 6. Huiswerk vergeten? ’s Middags op school   maken. Dit gebeurt in gr. 5 t/m 8.

Chroombooks- hulpmiddel voor rekenen, automatiseren en later voor woorden flitsen, woordenschat

Dit jaar doen we weer mee met het Eu-schoolfruitproject, 20 weken 3x per week schoolfruit.

Samenwerking school, leerlingen, thuis

Begeleiding bij huiswerk, helpen onthouden en plannen, structuur aanbrengen.

Wij vinden het fijn dat u bij ons komt bij onduidelijkheden, problemen of dingen waarover u uw twijfels hebt.

Ouderhulp, binnenkort gaat de lijst weer mee. Ondanks dat er minder hulp van ouders nodig is in deze groepen, is het fijn als u indien mogelijk af en toe ondersteunt.

Ouderbijdrage, hiervan worden de extraatjes betaald, zoals een traktatie tijdens het Sinterklaasfeest.

Veel ouders betalen niet, dit legt extra druk bij de ouders die wel betalen. Niemand vindt het fijn als een ander niet betaald, toch?

 

De leerkrachten van groep 5&6.