Aanmelden Leerlingen

Aanmelden Leerlingen

Voor groep 1:

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, kan het op school komen kennis maken. Dat kan maximaal 5 dagdelen. Wanneer uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Bij ons op school is uw kind op de verjaardag of de dag erna welkom.

Procedure:

De meeste ouders melden hun kind ruim van tevoren aan. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek. Dit gebeurt meestal telefonisch. Een van de leerkrachten of de directeur staat u dan te woord. De ouders en kinder(en) worden in de gelegenheid gesteld de school te bekijken.

Als u besloten heeft uw kind op onze school in te schrijven, gebeurt dit d.m.v. het invullen van een inschrijfformulier en een kijkwijzer. De kijkwijzer wordt zowel door de leerkracht als de ouders ingevuld. Na een afgesproken periode vindt er een vervolggesprek plaats.

Tussentijds aanmelden.

Procedure:

De ouders nemen meestal telefonisch contact op met de school. De ouders en eventueel de betreffende kinderen worden uitgenodigd voor een gesprek. Er is gelegenheid om de school te bekijken.

Toelatingsbeleid:

De ouders die een leerling tussentijds willen aanmelden, moeten beschikken over een onderwijskundig rapport van de vorige school. Dit rapport wordt overhandigd aan de leerkracht of directeur die het intakegesprek voert.

Het team beslist, na bestudering van het rapport,of de betrokken leerling wordt toegelaten tot de school. De samenstelling en de grootte van de groep spelen een belangrijke rol bij de beslissing om een leerling toe te laten.

Meer hierover kunt u lezen in de schoolgids.