De wijk

De wijk

De Parkwijk 

CBS Anne de Vries staat in de Parkwijk, waar ook de meeste leerlingen wonen. Aan de ene kant ligt de grens van de provincie Drenthe en aan de andere kant aan kanaal. De wijk kenmerkt zich door het vele groen en een schitterend park: het Julianapark. Er is weinig druk verkeer, alleen bestemmingsverkeer. De website van de wijk geeft u meer inzicht in het reilen en zeilen van onze wijk: website van de wijk Parkwijk

Het wijklokaal

Per 1 februari 2014 is het wijklokaal in gebruik. Het wijklokaal is geïntegreerd in de CBS Anne de Vries. Het lokaal wordt gebruikt door de Wijkraad, Brede Schoolactiviteiten, KLIK (computercursus) en andere discplines. Incidenteel gebruik gaat op aanmelding.