Regels en Privacyverklaring

Regels en Privacyverklaring

We vinden het belangrijk, dat de kinderen met plezier naar school gaan. Hiervoor zijn duidelijke regels en afspraken nodig. In alle groepen is een overzicht van de regels aanwezig. Deze gelden voor: het binnenkomen en verlaten van de school, het bezoek aan buitenschoolse activiteiten, het bezoek van het toilet, de lessen lichamelijke opvoeding enz.

Regelmatig worden de regels en afspraken op de personeelsvergadering besproken, waarna hierover een gesprek met de leerlingen plaats vindt. De regels en afspraken zijn in elke groep hetzelfde, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. Eigenlijk gaat om het maken van afspraken m.b.t. de volgende drie terreinen:

  • Omgaan met elkaar
  • Omgaan met het materiaal
  • Hoe beweeg je door de school

Binnen de CBS Anne de Vries staan zeven omgangsregels centraal. De regels zijn algemene richtlijnen over wat het team , in de omgang met elkaar, gewenst gedrag vindt.
De regels gelden voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders die op school zijn.

De omgangsregels zijn:

  1. We accepteren elkaar.
  2. We letten op ons taalgebruik.
  3. We luisteren naar de ander.
  4. We zijn eerlijk.
  5. We lossen ruzie op door met elkaar te praten.
  6. We zijn behulpzaam.
  7. We benoemen de goede dingen van elkaar.

Bij het formuleren van de regels zijn we uitgegaan van wat voor ons het begrip respect betekent. Wanneer iedereen zich houdt aan de omgangsregels, dan draagt dit bij aan het op een respectvolle manier van met elkaar omgaan.Naast de omgangsregels heeft de school algemene regels voor de hele school en voor een aantal situaties specifieke regels geformuleerd.

KiVa 

De school is sinds het cursusjaar 2012/2013 KiVa school. We werken met een programma en een duidelijke aanpak om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer het wel voorkomt, leren we de kinderen het met een eenduidige aanpak op te lossen. 

 

Privacyverklaring

Voor de privacyverklaring klikt u hier