Schoolcommissie

Schoolcommissie

Schoolcommissie

De leden van de schoolcommissie worden gekozen op de schoolkringvergadering (de procedure van de verkiezing van een schoolcommissielid is vastgelegd). Taken en bevoegdheden van de schoolcommissie: o.a. overleg met directie en personeel, bespreken van het jaarverslag van de school, het geven van adviezen en organiseren van activiteiten op school zoals Fancy Fair, bolchrysantenactie en de Zomerspelen. De schoolcommissie vergadert 1 keer per maand.

De samenstelling van de schoolcommissie:

  • Voorzitter: Karin Jager
  • Penningmeester: Esther van Hal
  • Notulist: Vienna Jansema
  • Ronald Stevens
  • Angela ten Cate
  • Gerko Drenth