”Aandacht, geborgenheid en betrokkenheid zijn kernwoorden op onze school.”

Groeien is wat kinderen bij ons doen. We hebben oog voor de individuele sociale ontwikkeling, het welbevinden van kinderen en het ontwikkelen van een eigen identiteit: wie ben je en wat zijn jouw unieke mogelijkheden en talenten.
We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling in het ontdekken en ontplooien van hun talenten. Kinderen worden betrokken bij de voortgang van hun ontwikkeling. Hierbij zijn persoonlijke aandacht, gezien worden en de rol van de leerkracht van belang. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en we vieren successen. Samen maken we er een fijne school van!