Met onze passie voor onderwijs laten we leerlingen groeien op hun eigen manier

Plan een kennismakingsgesprek

Veiligheid, vertrouwen en plezier op onze school

Welkom!

Welkom op de website van de CBS Anne de Vries. Leuk dat u onze website bezoekt om meer te weten te komen over onze school.  De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor uw kind(eren) als voor u. Deze website is bedoeld voor onze huidige ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school, maar ook voor mogelijk nieuwe ouders die hun kind willen aanmelden op de CBS Anne de Vries.

Op deze website vindt u praktische informatie, zoals onder andere  schooltijden, vakanties, schoolafspraken, maar ook hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Goed onderwijs gaat hand in hand met een goede ouderbetrokkenheid. Daarbij is een goede communicatie tussen ouders en school onmisbaar. Daarom geven wij u op deze website informatie op welke manier ouders betrokken worden bij school(zaken) en geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind(eren).

Aandacht, geborgenheid & betrokkenheid zijn kernwoorden op onze school. Op de CBS Anne de Vries willen we met elkaar, team, kinderen én ouders, de zorg dragen voor een positief en sociaal veilig klimaat op school, een mooie en stijgende ontwikkeling van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Een kind ontwikkelt zich het best in een omgeving waarin het geaccepteerd wordt zoals het is en respect heeft voor én krijgt van de ander.


Groeien is wat kinderen bij ons doen. We hebben oog voor de individuele sociale ontwikkeling, het welbevinden van kinderen en het ontwikkelen van een eigen identiteit: wie ben je en wat zijn jouw unieke mogelijkheden en talenten. We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling in het ontdekken en ontplooien van hun talenten. Kinderen worden betrokken bij de voortgang van hun ontwikkeling. Hierbij zijn persoonlijke aandacht, gezien worden en de rol van de leerkracht van belang. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en we vieren successen. Samen maken we er een fijne school van!

We gaan er vanuit dat deze website een goed beeld geeft van onze school. Natuurlijk valt niet alles te beschrijven, daarvan zijn we ons bewust. Daarom nodigen wij u ook uit om, wanneer er vragen, suggesties of onduidelijkheden zijn, contact op te nemen met de school. We zijn graag bereid u de informatie te verstrekken die u wenst en laten u met alle plezier de school zien.

Hartelijke groet en graag tot ziens!


Namens het team,
Lieneke Slim, directeur

Actualiteit

Bekijk hieronder onze nieuwe facebook pagina:

Meer informatie

CBS Anne de Vriesschool, méér dan onderwijs

Meer informatie

“Door de ruimte op ons schoolplein, krijgen kinderen de mogelijkheid om veel te bewegen”