Rots & Water en Kiva

Rots & Water en Kiva

Rots en Water

Sinds een paar jaar staan rots en waterlessen in alle groepen op het rooster. Tijdens de gewone lessen wordt op een speelse, sportieve manier geoefend in de klas. Voor de meeste kinderen is dit basisprogramma genoeg om op te groeien tot een zelfbewust, gemakkelijk communicerend mens. Hun rots- en waterkant is dus in evenwicht.

Net als bij andere vakken op school zijn er op sociaal emotioneel gebied ook kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om voor zichzelf op te kunnen komen of te zeggen wat ze van iets vinden.

 Dit doen we dan in een kleine groep zodat het voor iedereen een veilige oefensituatie is.

Wat doen we in deze lessen?

  • het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen
  • het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden;
  • sociale en communicatieve vaardigheden

Door de sportieve opdrachten leren de kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en Water houding

Rots: staat voor stevig staan, kracht voelen en eigen koers varen. Dit kan kinderen helpen om te leren om te gaan met onder meer pesterijen en groepsdruk. De rots staat voor kiezen voor jezelf, je eigen mening en standpunt.

Water: staat voor in contact zijn met je eigen gevoel en dat van een ander.
Bij de waterhouding staat samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. De kinderen leren met de waterhouding om open te staan voor de mening van andere kinderen, ouder(s), leerkrachten e.d. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

Kiva

Op onze school werken we met het anti-pestprogramma KiVa. KiVa is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De aanpak van dit programma sluit aan bij onze waarden.

KiVa gaat uit van een schoolbrede aanpak waarbij de groep steeds centraal staat. Er wordt wekelijks aandacht besteed aan een thema en in alle groepen zijn de KiVa-regels duidelijk zichtbaar.

Wanneer er toch sprake is van pesten, handelen we volgens het pestprotocol. Het pestprotocol is ter inzage bij de directie.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via KiVa-monitor. Twee keer per jaar wordt de KiVa-monitor door de kinderen anoniem ingevuld. De resultaten van deze monitor worden door de Rijksuniversiteit Groningen samengevat tot een verslag voor onze school waarin zichtbaar wordt gemaakt waar de knelpunten in een groep zitten. Als team stemmen we onze aanpak af op deze verslagen.

Rots en Water:
‘groeien tot een zelfbewust, gemakkelijk communicerend mens’