Schoolgids

In ons schoolplan beschrijven we onze ambities voor de komende jaren en beschrijven we onze kwaliteiten; de zogenaamde parels van de CBS Anne de Vries.
Onze ambities en kwaliteiten zijn weggezet in Ambitiekaarten en Kwaliteitskaarten. Dit zijn documenten waarin we volgens het PDCA-model werken aan planning en borging van onze ambities en kwaliteiten.