Omgangsregels

Anne de Vries: Hoe gaan we met elkaar om?

Kinderen horen met plezier naar school te gaan. Hiervoor zijn duidelijke regels en afspraken nodig. Door het bieden van goede en heldere afspraken, voelen kinderen zich veilig. Binnen de CBS Anne de Vries staan zeven omgangsregels centraal. De regels zijn algemene richtlijnen over wat het team, in de omgang met elkaar, gewenst gedrag vindt. De regels gelden voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders die op school zijn. We kunnen de afspraken verdelen in drie thema’s:

  • Omgaan met elkaar
  • Omgaan met het materiaal
  • Hoe beweeg je door de school

De omgangsregels zijn:

1. We accepteren elkaar.

2. We letten op ons taalgebruik.

3. We luisteren naar de ander.

4. We zijn eerlijk.

5. We lossen ruzie op door met elkaar te praten.

6. We zijn behulpzaam.

7. We benoemen de goede dingen van elkaar.

“Op school halen we het beste in elkaar naar boven en gaan we respectvol met elkaar om.”