Groepen 1 t/m 8

Een dag in groep 1 en 2

De inloop (van 08:20 u. tot 08.55 u.)
Om 08.20 uur gaat de deur open en komen de kleuters binnendruppelen. In de klas kan de kleuter kiezen van het planbord. De activiteiten/opdrachten zijn zelfstandig door de kleuter uit te voeren. Soms staat er al materiaal klaar voor een groepje (in de kleine kring).  Zij gaan met juf aan de slag.

Kringgesprek/Godsdienst
Een kringmoment samen. Dan er tijd voor een bijbelverhaal, liedjes, gesprekjes over leuke maar soms ook verdrietige dingen. Het kan allemaal in een veilige kring.

De werkles/vrije keuze van het planbord
Er komen een heleboel thema’s aan bod. Het doel van deze lessen: creativiteit en motorische vaardigheden, communicatie, werkhouding, concentratie en inzicht ontwikkelen. Er is ook veel tijd en ruimte voor kiezen van het planbord. Het spelen in de hoeken,  met constructiemateriaal, kleien, knutselen of met de Ipad.

De kleine pauze (fruit) en de grote pauze/lunch
De kleuters eten en drinken aan tafel in groepjes met juf. Wie klaar is mag een boek pakken van de boekenkar.

Spel en beweging
Kleuters bewegen graag en veel. Buitenspelen is gezond en ruimte nodigt uit om te Spelen. Het samenspelen is belangrijk voor de sociale vaardigheden. Er gebeurt van alles op het plein. Juf is erbij, let op, observeert en grijpt in als het nodig is. Ook gaan ze regelmatig naar de gymzaal.

De taal en rekenontwikkeling
Iedere dag zijn er meerdere taal en rekenactiviteiten. In de kring, in een klein groepje, in de gymzaal of buiten. Het is belangrijk om verschillende vormen aan te bieden. Bv, de woordenschat uitbreiden door samen naar het park te gaan. Of cijfers te schrijven op de tegels, of de zandbak op te meten.

De sociaal emotionele ontwikkeling
Spelenderwijs ontwikkelen kleuters deze vaardigheden. Spelend ontdekken en leren is doen!  En daar krijgen de kleuters alle tijd en ruimte voor in de groep.

De knuffelzak met Yellow en Saartje.
Soms gaat het even niet. Dan is het fijn om even alleen met de beren te zijn.

Groep 3

Als uw kind in groep 3 komt start het ‘echte’ methodische lezen en rekenen. Wij gebruiken voor het leren lezen de methode: Veilig Leren Lezen (Kim versie). Wij werken ook met de software van Veilig Leren Lezen. De kinderen krijgen via school een licentie waarmee ze ook thuis kunnen oefenen.

Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode De Wereld in Getallen 5.(nieuwste versie). Groep 3 werkt in werkboeken en kan online oefenen met de software van Wereld in Getallen.

Het leren lezen neemt een groot deel van de schooldag in beslag namelijk zo’n 2 uur per dag. Voor rekenen is dat ongeveer 1 uur. Daarnaast wordt er nog aandacht besteed aan: bijbelonderwijs, schrijven, voorlezen, creatieve vakken, gym, enz.

Een paar keer per week is er tijd voor het spelen van rekenspelletjes. Met deze spelletjes wordt het automatiseren van bijv. het getalbegrip bevorderd. Het sociale aspect hierbij is ook heel belangrijk.

De kinderen hebben twee keer per week gym, namelijk op maandagochtend van 10.45-11.30 uur en vrijdagochtend van 10.00 -10.45 uur. (Deze tijden kunnen per schooljaar wisselen). Op het dagdeel dat uw kind gym heeft, dient hij/zij een gymtas mee te nemen met gymkleding en een handdoek. De handdoek wordt gebruikt, omdat vanaf groep 3 al wordt aangeleerd om de voeten te wassen na de gymles. Dit hygiënebeleid wordt in volgende groepen uiteraard verder uitgebreid.

De kinderen gaan zelfstandig de school in en uit. De kinderen maken ook gebruik van het grote schoolplein. Hun fietsen kunnen ze aan de zijkant van de school in de fietsrekken zetten. Voor de fietssleutel is een mandje in de klas. Bij de ingang van het plein is het de bedoeling dat de fiets lopend aan de hand naar het fietsrek wordt gebracht.

Er valt natuurlijk heel veel meer te vertellen over de invulling van het lesprogramma van groep drie. Deze informatie volgt op de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Groep 4

Net als in groep 1, 2 en 3, maken we ook van groep 4 een prachtig schooljaar!

Elke dag hebben we 3 momenten van stillezen. Op de woensdag houden we na de pauze een boekenpraatje. We zitten dan in de kring en praten over boeken die we lezen. We leren dan ook om te kijken naar verschillen van boeken en wat heeft jouw voorkeur. Ook gaan we elke week naar de bibliotheek in school om weer een mooi boek uit te zoeken.

Naast het lezen hebben nog veel meer vakken waar we mee bezig zijn. Godsdienst, rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, schrijven, leesprogramma Karakter, gym, creatieve vakken (handvaardigheid, muziek, drama, techniek)

Het leren doen we niet alleen maar uit de boeken. Bij veel lessen gaan we ook bewegen, springen, rondlopen, uitbeelden. We maken gebruik van een aantal coöperatieve werkvormen zoals schoudermaatje, binnenkring/buitenkring, placemat en nog een aantal vormen. Rond de herfstvakantie leren we de kinderen ook langzaam omgaan met een eigen tablet en werken op een Chromebook. Soms maken we er een les op of maken oefeningen om extra te trainen. Dit zal per leerling verschillend zijn. De een zal dan meer spelling oefenen of rekenen of juist extra uitdagende oefeningen krijgen. Tijdens de rekenlessen maken we veel gebruik van materialen. In de klas hebben we een winkeltje, plankjes, rekenspelletjes. Naast de rekenspelletjes en materialen hebben we ook een aantal hoeken. Leeshoek, legohoek, meethoek en een hoek die om de 2 maanden aangepast wordt. In de klas houden we rekening met verschillende niveaus van de kinderen. Wie meer aankan krijgt meer materialen en ander lesstof aangeboden of hoeft niet alle instructies te volgen. Wie meer begeleiding nodig heeft, die maakt dan meer samen met de leerkracht. En sommige leerlingen maken de les samen met de leerkracht. Elke week krijgen de kinderen 2 keer gymles. Gymschoentjes zijn gewenst, gymkleding en een handdoek zijn verplicht. Na elke gymles wassen we onze handen en voeten.

Groep 5/6

Op maandag en dinsdag krijgen de leerlingen van groep 5 les van juf Sandra en de leerlingen van groep 6 bij juf Mariëtte. De rest van de week zitten we gezamenlijk in de klas bij juf Petra. Dit schooljaar is juf Trudy in de groep op woensdag en donderdag. Juf Trudy is Lio’stagiaire. Ze gaat van september tot februari op 2 dagen per week lesgeven. Op donderdag en vrijdag gymmen we in de gymzaal naast de school.. Na afloop wassen we onze handen, oksels en voeten om daarna weer lekker fris in de klas te zitten.

We starten aan het begin van het schooljaar ook weer met het werken aan een taakbrief. Het is de bedoeling dat we dit opbouwen tot 3 dagen per week zelfstandig werken.

Op donderdagmiddag hebben we een carrousel. We kunnen dan vaak kiezen uit verschillende creatieve onderwerpen waar we dan vervolgens mee aan de slag gaan.

Groep 7/8

Dit schooljaar zijn groep 7 en 8 gecombineerd.
Een spannend jaar waarin onder andere de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat, maar daarnaast is het ook een jaar van groei, vol herinneren om te koesteren en afscheid nemen. Tussen al deze emotionele zaken door, wordt er ook nog aardig wat geleerd. Alles ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Alle stof is aan het einde van dit schooljaar aan bod geweest, er komt een schooladvies, de eindtoets wordt gemaakt, we gaan op kamp en als laatste het afscheid van de basisschool.

In groep 8 wordt er veel van de leerstof herhaald. Onder andere werkwoordspelling en zinsontleding.

Op rekengebied komen moeilijke onderdelen als breuken, procenten, staartdelingen, verhaaltjessommen en het metriek stelsel aan bod. Dit wordt flink geoefend om het gewenste eindniveau van de basisschool te halen. Ook het tempo gaat daarbij omhoog.

Net als in groep 7 is er in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. Uw kind leert onderscheid te maken tussen teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten. Bij studerend lezen oefent het kind allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden, zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een uittreksel of een samenvatting maken. Dat zijn hartstikke nuttige vaardigheden, want die helpen uw kind volgend jaar als het zelfstandig huiswerk moet leren.
We hebben twee keer in de week gym. Het is de bedoeling dat de kinderen een washandje meenemen en zich na het gymmen even wassen.
Ook maken we gebruik van een agenda om het werk in op te schrijven.