Jaarplanning schooljaar 2022-2023

Februari
2e Analyse dag team, leerlingen vrij

Maart
10e NL doet
11e NL doet
29e Open dag Scholengroep Perspectief
30e Studiedag team, leerlingen vrij

Mei
30e Administratie dag team, leerlingen vrij
31e Evaluatie dag team, leerlingen vrij

Juni
29e Analyse dag team, leerlingen vrij

Juli
21e Margemiddag team, leerlingen om 12.00 uur vrij