Kom je ook op onze school?

Nieuwe leerling

Kennismaking

U bent zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind(eren). Uiteraard bent u altijd welkom om een kijkje te nemen in onze school! Hieronder beschrijven we de procedure vanaf de kennismaking tot de uiteindelijke aanmelding van nieuwe leerlingen op onze school. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

De meeste ouders melden hun kind ruim van tevoren aan. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek. In het kennismakingsgesprek met de directeur wordt verteld wie wij zijn, wat we doen, wat wij belangrijk vinden, wat onze doelstellingen zijn en waar we voor staan. Meestal vindt dit gesprek plaats tijdens een rondleiding door de school.

Het is belangrijk dat u samen met uw kind een goede indruk krijgt van de school. We vinden het daarom erg fijn als uw kind ook bij het kennismakingsgesprek aanwezig is. U kent uw kind het beste en u ziet meteen of hij/zij een klik heeft met de school.

Wanneer naar school?

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Bij ons op school is uw kind op de verjaardag of de dag erna welkom. Dat is een mooie, belangrijke en soms ook spannende mijlpaal is het leven van uw kind en van uzelf. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of kinderopvang en zijn gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal gemakkelijk gaat.

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is en aangemeld is op onze school kan uw kind meedraaien met de zogenaamde ‘wendagen’. We hanteren meestal een periode van 5 weken waarin uw kind één dag(deel) meedraait met de groep.

Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, kan de school besluiten om uw kind niet toe te laten. Wij hebben geen mogelijkheden om dit te organiseren, omdat daarmee onvoldoende toezicht ontstaat op de groep. In geval van een medische reden zal de school van de ouders/verzorgers vragen om dit zelf te organiseren.

  “We kregen direct een goede indruk van de school”

 

Aanmelden

Als u besloten heeft uw kind op onze school in te schrijven, krijgt u een aanmeldingsformulier van ons. Hier leest u meer over de aanmeldingsprocedure.