Welkom op onze school!

Aanmelden leerlingen

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Bij ons op school is uw kind op de verjaardag of de dag erna welkom. Dat is een mooie, belangrijke en soms ook spannende mijlpaal is het leven van uw kind en van uzelf. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of kinderopvang en zijn gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal gemakkelijk gaat. 
 
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is en aangemeld is op onze school kan uw kind meedraaien met de zogenaamde ‘wendagen’. We hanteren meestal een periode van 5 weken waarin uw kind één dag(deel) meedraait met de groep. 
 
Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, kan de school besluiten om uw kind niet toe te laten. Wij hebben geen mogelijkheden om dit te organiseren, omdat daarmee onvoldoende toezicht ontstaat op de groep. In geval van een medische reden zal de school van de ouders/verzorgers vragen om dit zelf te organiseren. 

Procedure 

De meeste ouders melden hun kind ruim van tevoren aan. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek. In het kennismakingsgesprek met de directeur wordt verteld wie wij zijn, wat we doen, wat wij belangrijk vinden, wat onze doelstellingen zijn en waar we voor staan. Meestal vindt dit gesprek plaats tijdens een rondleiding door de school. 
 
Het is belangrijk dat u samen met uw kind een goede indruk krijgt van de school. We vinden het daarom erg fijn als uw kind ook bij het kennismakingsgesprek aanwezig is. U kent uw kind het beste en u ziet meteen of hij/zij een klik heeft met de school.  
 
Als u besloten heeft uw kind op onze school in te schrijven, krijgt u een aanmeldingsformulier van ons. Bij de aanmelding vragen we ouders om informatie over hun kind. Het is belangrijk dat we deze informatie vooraf goed in beeld hebben.  Als wij het ingevulde aanmeldingsformulier hebben ontvangen, wordt door de directie, de intern begeleider en de groepsleerkracht gekeken of wij passend onderwijs aan uw kind kunnen bieden. Dat is voor de meeste kinderen het geval. U ontvangt dan van ons een inschrijfformulier en een kijkwijzer. Zodra wij deze formulieren ingevuld retour hebben gekregen, is uw kind ingeschreven op onze school. De kijkwijzer wordt gebruikt tijdens het startgesprek dat de groepsleerkracht van groep 1 met u heeft. Dit startgesprek vindt plaats als uw kind enige weken op school is.  
 
Soms kunnen we niet de juiste vorm van onderwijs, ondersteuning en/of begeleiding bieden. In dat geval adviseren wij u graag over verdere mogelijkheden voor uw kind.  

Tussentijds aanmelden

Er zijn meerdere redenen waarom ouders hun kind tussentijds aanmelden op een andere school. De meest voorkomende reden is een verhuizing, maar soms omdat een andere school meer passend onderwijs biedt.
In beide situaties nemen ouders nemen contact op met de school. U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en om de school te bekijken.

Toelatingsbeleid:

De ouders die een leerling tussentijds willen aanmelden, moeten beschikken over een onderwijskundig rapport van de vorige school. U kunt dit rapport opvragen bij de directie van de eigen school. Het rapport wordt meegenomen naar het kennismakingsgesprek met de directeur. Dit rapport geeft ons inzage in de ontwikkeling van uw kind.

De directie, de intern begeleider en de groepsleerkracht(en) van de betreffende groep beslissen, na bestudering van het rapport én na contact te hebben gehad met de andere school, of uw kind wordt toegelaten tot de school. Dit willen we goed en zorgvuldig doen.

De samenstelling, de grootte van de groep en het aantal zorgleerlingen spelen een belangrijke rol bij de beslissing om een leerling toe te laten. Wettelijk geldt dat we als school een termijn hebben van 6 weken om een toelatingsbesluit te nemen. In de regel lukt dat prima, omdat er geen bijzonderheden zijn. Soms is meer tijd nodig om een besluit te nemen. In dat geval mogen we de beslissingstermijn met vier weken verlengen. Meer hierover kunt u lezen in ons Schoolondersteuningsprofiel.