Jouw kind is onze leerling

CBS Anne de Vries is onderdeel van Scholengroep Perspectief. Je wilt als ouder het beste voor je kind. Dat belang delen we als Scholengroep Perspectief met je: jouw kind is onze leerling. We willen graag dat je kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het is op onze scholen daarom in handen van deskundig personeel met een warm hart voor kinderen.  We creëren een pedagogisch klimaat, waarin iedere leerling zich veilig kan voelen en zichzelf mag zijn. De christelijke en algemeen bijzondere identiteit van Scholengroep Perspectief draagt hieraan extra bij. De sfeer is kenmerkend en merkbaar als je in de scholen komt! Ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond is van harte welkom op één van onze 12 basisscholen, onze school voor speciaal basisonderwijs, of onze school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

In de impressiefilm zie je een schooldag van onze leerling Nienke die verschillende locaties bezoekt.