Schooltijden

Schooltijden

Op onze school werken we volgens het 5-gelijke dagen model. Dit zijn vijf identieke schooldagen zonder vrije middag. Veel scholen in Nederland hebben inmiddels gekozen voor andere schooltijden dan de traditionele schooltijden. Uit landelijk onderzoek, blijkt dat het 5-gelijke dagenmodel voor leerlingen, ouders en leerkrachten veel mogelijkheden biedt en een gunstige uitwerking heeft, want:

  • De leerling blijft de gehele dag in de zogenaamde ‘onderwijsmodus’: bovenstaande komt het onderwijs ten goede;
  • Er is één start moment en één afsluiting van de schooldag:
    dit geeft rust bij alle leerlingen;
  • Elke dag is even lang en biedt hierdoor meer structuur;
  • De leerstof kan beter verdeeld worden over vijf gelijke dagen.

5-gelijke dagen model

De leerkracht heeft met het 5-gelijke dagen model een effectievere indeling van de dag. Het onderwijs wordt ononderbroken gegeven van 8:25 tot 14:00 uur. Vanaf 14:00 uur kunnen leerkrachten werken aan alles wat nodig is voor het geven van kwalitatief goed onderwijs aan uw kind(eren). Denk bij deze werkzaamheden bijvoorbeeld aan een goede voorbereiding op en het nakijken van de lessen, het uitwerken van diverse taken, overleg met (duo)collega’s, gesprekken met ouders en verzorgers, professionalisering, enz.

Het 5-gelijke dagen model is door de hele school ingevoerd.
Dit geldt niet voor groep 1. Zij zijn op vrijdag vrij.